Пропустити навігацію

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до
проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування, та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України

 

1.
Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано
шляхом державного регулювання

Постанову
розроблено Пенсійним фондом України
на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (далі
– Постанова КМУ № 752) та у зв’язку із прийняттям Закону України від 04.07.2013
№ 406-
VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи» (далі – Закон № 406-
VII), яким урегульовано
питання щодо передачі функцій з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від Пенсійного фонду України
Міністерству доходів і зборів України. З 11.08.2013 з дня набрання чинності
Законом  № 406-
VII органи Пенсійного фонду
України не здійснюють перевірки платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з питань нарахування та сплати єдиного внеску.

Прийняття
Постанови дасть можливість контролювати лише тих платників, які порушують
законодавство у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 

2. Визначення цілей державного
регулювання

Основною
метою Постанови є:

затвердження
критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності
відповідно до Методики, затвердженої Постановою КМУ № 752  та  
визначення періодичності проведення перевірок в залежності від ступеня
ризику;

чітке
визначення кількісних показників діяльності суб’єктів господарювання, згідно
яких вони будуть  віднесені до високого,
середнього, або незначного  ступеню
ризику.

 

3.
Альтернативні способи досягнення цілей

Прийняття
Постанови забезпечить досягнення встановлених цілей державного регулювання,
а  саме дасть можливість:

реалізувати
положення Закону України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, Закону України “Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
в частині виконання органами Пенсійного фонду України функцій щодо здійснення
контролю за нарахуванням  та  сплатою 
страхових внесків, достовірністю поданих відомостей про осіб які
підлягають загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню.

Неприйняття Постанови може призвести до порушення прав застрахованих осіб
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Таким чином, обраний спосіб є єдиним та безальтернативним.

 

4. Описання механізму і заходів,
які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного
акта

 

Постановою
передбачено затвердження  критеріїв оцінки ступеня ризику від
здійснення господарської діяльності відповідно до Методики, затвердженої
Постановою
КМУ № 752.

Органи Пенсійного фонду України здійснюватимуть перевірки суб’єктів
господарювання згідно чітко встановлених критеріїв ризику у разі 
допущення порушень у сфері
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування.

Негативні фактори прийняття акта
відсутні.

 

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

 

Оскільки
Постанову розроблено на виконання пункту 2 Постанови    КМУ № 752, Закону № 406-VII, у разі
прийняття регуляторного акта очікується досягнення поставленої мети.

Реалізація
механізму, передбаченого положеннями проекту Постанови сприятиме зменшенню
кількості контрольних заходів платників, що в свою чергу створить сприятливі
умови для розвитку бізнес-клімату в Україні.

За
результатами аналізу суб’єктів господарювання передбачається, що в разі
прийняття зазначеного проекту кількість платників, які відноситимуться до
високого  ступеня ризику зменшиться в 2,5
рази і становитиме 1,2 відсотка від загальної кількості платників. Кількість
платників, які відноситимуться до середнього ступеня ризику зменшиться в
3,4  рази і становитиме 2,6 відсотка
відповідно.

Зменшиться
також частота проведення перевірок.

Вплив
зовнішніх факторів на дію проекту регуляторного акту не передбачається.

 

6. Очікувані результати прийняття
акта

 

               Негативні фактори прийняття акта
відсутні.

        Вигоди


          Витрати

                                       Сфера
інтересів держави

Приведення нормативно-
правових актів у відповідність з діючим законодавством

 

Додаткові
витрати державного бюджету відсутні

                           Сфера інтересів
суб’єктів господарювання

Зменшення
кількості та  частоти здійснення
перевірок суб’єктів господарювання

Витрати суб’єктів господарювання
   відсутні

                                       Сфера
інтересів громадян

Забезпечення
дотримання  прав застрахованих осіб на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Витрати
громадян відсутні

 

7. 
Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний акт діятиме з моменту
набрання ним чинності на період дії Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”, Закону України “Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”.

 

8.            
Визначення показників
результативності регуляторного акта

 

1) додаткових
надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у
зв’язку з прийняттям Постанови – не передбачається;

2) 
виконання вимог акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат
суб’єктів господарювання та громадян;

3) розмір
коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з
виконанням вимог акта – виконання вимог акта не потребує додаткових затрат суб’єктів
господарювання;

4) рівень поінформованості
суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий, оскільки Проект
Постанови офіційно оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті Пенсійного
фонду
України www.pfu.gov.ua.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта

 

Результативність
регуляторного акта здійснюватиметься послідовно 
шляхом базового, повторного та періодичного відстеження його результативності.

Базове відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності
цим регуляторним актом. Строк виконання заходів – 45 робочих днів.

Повторне відстеження буде
здійснено не пізніше дворічного терміну після набрання чинності цим
регуляторним актом.

Періодичне відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснено через кожні три роки,
починаючи від дня виконання заходів із повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу
підготовлено департаментом надходження доходів Пенсійного фонду України.

У разі виявлення неврегульованих
та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу
показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом
внесення відповідних змін.

 

В.
о. Голови правління                                                               
В. О. Кравчук

 

background Layer 1