Пропустити навігацію

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Пенсійного фонду України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-7"

 

АНАЛІЗ   РЕГУЛЯТОРНОГО   ВПЛИВУ

проекту
постанови правління Пенсійного фонду України
  

Про визнання такою, що втратила
чинність, постанови правління

Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-7

 

1. Визначення та аналіз проблеми,
яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект постанови розроблено Пенсійним фондом України з метою приведення
нормативно-правових актів Фонду у відповідність до норм
чинного законодавства.

      

2. Визначення цілей державного
регулювання

Основною
метою розроблення проекту є:


приведення у відповідність із діючим законодавством відомчого   нормативно-правового акта Пенсійного фонду
України;

– виконання
абзацу третього пункту 6 розділу ІІ “Прикінцеві положення”
Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
проведенням адміністративної реформи”, яким Кабінету
Міністрів України доручено забезпечити перегляд та приведення відповідними
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність до цього Закону.

З прийняттям запропонованої постанови відомчі
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України будуть приведені у
відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 

3.
Альтернативні способи досягнення цілей

З прийняттям запропонованої постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України будуть приведені у
відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Неприйняття
запропонованої постанови призведе до неузгодженості нормативно-правових актів
Пенсійного фонду України з діючим законодавством.

Таким
чином, на даний час обраний спосіб є єдиним та безальтернативним.

 

4. Описання механізму і заходів,
які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного
акта

З метою приведення
відомчих актів Фонду у відповідність до актів вищої юридичної сили,
регуляторним актом пропонується визнати такою,
що втратила чинність, постанову
правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-7 “Про
затвердження Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на
рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв платників при
узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010
року за № 1096/18391, визнати такою, що втратила чинність.

При цьому, враховуючи пункт 3 розділу ІІ “Прикінцеві положення”
Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”,
пропонується передбачити, що завершення розпочатих процедур оскарження рішень
про накладення штрафу, нарахування пені та узгодження вимог про сплату недоїмки
зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
здійснюється відповідно до
зазначеної постанови.

.

Із набранням
чинності Законом України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи” та
Указу Президента України “Про Міністерство доходів і зборів України”
питання щодо адміністрування єдиного внеску віднесено до компетенції Міністерства
доходів і зборів України, у зв’язку з чим зазначена постанова визнається такою,
що втратила чинність.

 

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Оскільки проект постанови
розроблено з метою реалізації норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”
та Указу Президента України “Про Міністерство доходів і зборів України” згідно із якими питання щодо адміністрування
єдиного внеску віднесено до компетенції Міністерства доходів і зборів України,
прийняття регуляторного акта дозволить досягнути поставленої мети.

Вплив зовнішніх факторів на дію проекту регуляторного акту не
передбачається.

 

6. Очікувані результати прийняття
акта

               Негативні фактори прийняття акта
відсутні.

        Вигоди


          Витрати


                                       Сфера інтересів держави

Приведення відомчих актів у
відповідність з актами вищої юридичної вили

Додаткові
витрати державного бюджету відсутні

                           Сфера інтересів
суб’єктів господарювання

Немає

Витрати суб’єктів господарювання
відсутні


                                      
Сфера інтересів громадян


Немає

Витрати
громадян відсутні

 Виконання вимог акта не
передбачає додаткових витрат суб’єктів господарювання та органів Пенсійного
фонду України.

 

 

7. 
Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний
акт діятиме з моменту набрання ним чинності.

 

8.         
Визначення показників
результативності регуляторного акта

1)  додаткових надходжень до
державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з
прийняттям Проекту – не передбачається;

2) 
виконання вимог акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат
суб’єктів господарювання та громадян;

3) розмір коштів та час, що
витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними
з виконанням вимог акта – виконання вимог акта не потребує додаткових затрат
платників єдиного внеску;

4) рівень поінформованості
суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта –
високий, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті
Пенсійного фонду України
www.pfu.gov.ua у розділі “Проекти нормативно-правових документів”.

 

9.
Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта

Відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснюватися  із застосуванням статистичного методу.

Базове відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності
цим регуляторним актом. Строк виконання заходів – 45 робочих днів.

Контроль за виконанням вимог
регуляторного акта покладено на заступника Голови правління Никитенко
В. С.

Аналіз регуляторного впливу
підготовлено юридичним управлінням Пенсійного фонду України.

 

В. о. Голови
правління                                                                               В.
О. Кравчук

 

“____” ____________ 2013 року

 

 

background Layer 1