Пропустити навігацію

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Пенсійного фонду України “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 № 33-1”

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту
постанови правління Пенсійного фонду України

Про
внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду
України

від
31.10.2011 №
33-1

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом

державного
регулювання

 

Проект постанови правління
Пенсійного фонду України “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного
фонду України від 31.10.2011 № 33-1”
(далі – Постанова) розроблено Пенсійним фондом України у зв’язку з прийняттям Закону
України від 04.07.2013 № 406-
VII “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи»
(далі – Закон № 406-
VII), яким урегульовано питання щодо передачі функцій з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від Пенсійного фонду України Міністерству доходів і зборів України.

Прийняття
Проекту викликане необхідністю приведення нормативно-правових актів Пенсійного
фонду України у відповідність до норм чинного законодавства.

 

2. Визначення цілей державного
регулювання

 

Основною метою Постанови є приведення нормативно-правових актів
Пенсійного фонду України у відповідність із Законом
№ 406-VII.

Постановою передбачено вилучити положення Порядку щодо включення до повідомлень,
які направляються органами Пенсійного фонду України державному реєстратору,
відповідно до статей 36 та 47 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців», інформації про проведення перевірок
органами Пенсійного фонду платників єдиного внеску та наявності заборгованості
зі сплати єдиного внеску, оскільки сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування здійснюється платниками на рахунки органів
Міністерства доходів і зборів, контроль за сплатою єдиного внеску, здійснюють
органи Міністерства доходів і зборів України, починаючи з дня набрання чинності
Законом № 406
VII. 

З прийняттям Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України буде приведено у відповідність
до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 

 

3.     Альтернативні способи
досягнення цілей

 

Прийняття Проекту забезпечить досягнення встановлених цілей державного
регулювання.

З прийняттям зазначеного Проекту нормативно-правові акти Пенсійного
фонду України буде приведено у відповідність до нормативно-правових актів вищої
юридичної сили та створено механізм практичної реалізації Закону № 406-
VII.

Неприйняття Проекту призведе до неузгодженості нормативно-правових
актів Пенсійного фонду України з діючим законодавством.

Таким чином, обраний спосіб є єдиним та безальтернативним.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

 

Основним механізмом досягнення мети є вилучення
положення Порядку щодо включення до повідомлень, які направляються органами
Пенсійного фонду України державному реєстратору, відповідно до статей 36 та 47
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців», інформації про проведення перевірок органами Пенсійного фонду
платників єдиного внеску та наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску.

 

 

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених
цілей

 

Затвердження Проекту дасть можливість здійснити реалізацію норм Закону
№ 406-
VII.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Прийняття проекту постанови
дозволить органам ПФУ забезпечити виконання норм чинного законодавства

Витрати державного та місцевих
бюджетів відсутні

 

Інтереси суб’єктів
господарювання

Немає

Реалізація положень
регуляторного акта не потребує матеріальних затрат

Норми цього
регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний акт діятиме з моменту набрання ним чинності на період дії
Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування” та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців”
.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Прийняття
Постанови дасть можливість реалізувати положення Закону № 406-VII. Органи
Пенсійного фонду України не включатимуть до повідомлень, які направляються
органами Пенсійного фонду України державному реєстратору, відповідно до статей
36 та 47 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців», інформацію про проведення перевірок органами Пенсійного
фонду платників єдиного внеску та наявності заборгованості зі сплати єдиного
внеску.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта

 

У разі затвердження Проекту послідовно здійснюються базове, повторне
та періодичне відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону
України
Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде
здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом
аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюватиметься через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів із
повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульовані та проблемні питання будуть виправлені
шляхом внесення відповідних змін.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом надходження
доходів Пенсійного фонду України.

 

 

 

В. о. Голови правління                                                             
В. О. Кравчук

background Layer 1