Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Проекту
Закону України “Про визнання таким, що втратив чинність Закону України
“Про здійснення контролю за сплатою збору на обовязкове державне пенсійне страхування та збору на обовязкове соціальне страхування”

 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано
шляхом державного регулювання

Проектом Закону пропонується
визнати таким, що втратив чинність Закону України № 700 від 21.05.1999
“Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування”, у зв’язку із
втратою актуальності зазначеним Законом.

Прийняття проекту Закону дозволить
привести нормативно-правові акти Верховної Ради у відповідність до законів
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та
“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” в
частині проведення планових та позапланових виїзних перевірок фінансово-господарської
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності органами Пенсійного фонду
України стосовно сплати та цільового використання збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування та органами Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності стосовно сплати та цільового використання збору на
обов’язкове соціальне страхування (крім збору на обов’язкове соціальне
страхування на випадок безробіття).

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону розроблено з метою
приведення нормативно-правових актів Верховної Ради України у відповідність до
діючого законодавства.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей

Пропонований спосіб досягнення
цілей державного регулювання немає альтернатив.

 

4. Описання механізму і заходів, які забезпечують розвязання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Закон України № 700 від 21.05.1999
“Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування” втратив свою
актуальність. Оскільки, закріплені у ньому норми, щодо здійснення органами
Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності планових та позапланових виїзних перевірок
фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності
передбачені відповідно Законом України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” та Законом України “Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням”.

Зокрема, пунктом другим частини першої статті
64 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

передбачається, що органи Пенсійного фонду мають право не частіше одного разу
на календарний рік проводити планові, а також, у випадках, передбачених
законодавством, – позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах
і організаціях та у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності
бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов’язаних з
нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, отримувати необхідні
пояснення, довідки і відомості (у тому числі письмові) з питань що виникають
під час таких перевірок.

Відповідно до пункту третього частини першої статті 28 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”
Фонд
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має право
здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхових
внесків та використання страхових коштів на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання,
у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

 

5.
Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Відповідно до статті 93
Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України
належить, зокрема, Кабінету Міністрів України. Водночас, виключно Законом
регулюються найбільш значущі, найважливіші суспільні відносини шляхом
встановлення загальнообов’язкових правил (норм).

Вплив зовнішніх факторів на дію
проекту регуляторного акта не передбачається.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

Основним очікуваним результатом
прийняття законопроекту є визнання таким, що втратив чинність законодавчого
акта, який
фактично
втратив свою актуальність.

 

 

витрати

вигода

Держава

немає

 

Упорядкування чинного законодавства України шляхом
визнання таким, що втратив чинність законодавчого акта, який є  неактуальним.

 

Населення

 

немає

 

немає

Суб’єкти
господарювання

немає

немає

 

 

 

Негативні фактори прийняття акта
відсутні.

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт діятиме з дня
його опублікування.

Відповідно до статті 94 Конституції України Закон
набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо
інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного
акта

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних з дією акта –
відсутні;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта – відсутні;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – відсутні;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта – високий.

 

9. Визначення заходів,
за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного
акта.

Базове відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання ним чинності.

Повторне відстеження
результативності регуляторного акта  буде
здійснено через рік після набрання законопроектом чинності шляхом аналізу в
порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності буде
здійснено по показникам результативності спільно департаментом надходження
доходів та юридичним управлінням Пенсійного фонду України.

 

Контроль за виконанням вимог
регуляторного акта покладено на заступника Голови правління Короневського В.М.

Аналіз регуляторного впливу
підготовлено юридичним управлінням Пенсійного фонду України.

 

 

Голова правління                                                        
О. Зарудний

background Layer 1