Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО 
ВПЛИВУ

Проект Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України”

 

1. Визначення та аналіз проблеми,
яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

 

На виконання окремого доручення Прем’єр-міністра
України від 27.02.2007 № 9791/0/1-07 та доручення Секретаріату Кабінету
Міністрів України від 24.03.2003 № 14517/0/1-07 з метою забезпечення погашення
заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України
розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України”.

Необхідність прийняття Закону
України  “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України” пов’язана із підвищенням платіжної дисципліни
платників податків та страхових внесків, недопущення зловживання при створенні
нових юридичних осіб з використанням майна осіб, які мають заборгованість перед
бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами, фізичними та юридичними
особами та надання можливості застрахованим особам реалізувати свої
права на пенсійне страхування, оскільки згідно Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” для розрахунку пенсії за
віком до страхового стажу враховуються періоди, за які щомісяця сплачено
страхові внески.

 

 2. Визначення цілей державного регулювання

Останнім
часом почастішали випадки, коли на основі майна 
підприємства, яке має заборгованість, зокрема, до Пенсійного фонду,
утворюються інші підприємства, продовжуючи нарощувати борги по зобов’язанням по
сплаті внесків та обов’язкових платежів. Це порушує права застрахованих осіб
щодо сплати за них страхових внесків та в подальшому позбавляє їх права на
врахування таких періодів для обчислення їм пенсії.

Законом України від 9 липня
2003 року № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (із
змінами) передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за умови
наявності необхідного страхового стажу, тобто протягом якого особа підлягала
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця
сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Крім цього, за даними
Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав
людини у багатьох справах, які надходять на розгляд до Уряду України з
Європейського суду з прав людини і які стосуються виконання рішень національних
судів, боржником є господарюючі суб’єкти, які неодноразово змінювали свою
організаційно-правову форму чи створювали окремі юридичні особи із залученням
іноземних інвестицій. У багатьох випадках це дозволяло ухилятись від виплати
заборгованості за виконавчими документами. 
І як наслідок, за борги таких підприємств  Європейський суд з прав людини визнавав
відповідальною державу, яка дозволила існування такої ситуації у правовому
полі.

Прийняття даного регуляторного
акту повинно вирішувати наступні цілі:

удосконалити порядок створення
нових юридичних осіб, з використанням майна підприємств, які мають
заборгованість перед бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами,
фізичними та юридичними особами;

реалізувати
застрахованим особам своє право на пенсійне забезпечення;

підвищити
рівень платіжної дисципліни платників податків та страхових внесків;

забезпечити
здійснення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
та узгодження із Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та
практиці Європейського суду з прав людини.

 

3.
Альтернативні способи досягнення цілей

Пропонований
спосіб досягнення цілей державного регулювання немає альтернатив.

На сьогоднішній день питання щодо створення юридичних осіб з використанням майна осіб, які
мають заборгованість перед
бюджетами всіх рівнів, державними цільовими
фондами, фізичними та юридичними
особами, залишається неврегульованим.

Прийняття законопроекту дозволить
врегулювати вищезазначене питання та забезпечити реалізацію соціальних прав
найманих працівників.

 

4. Описання механізму і
заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного
акта

Відповідно до Цивільного
кодексу України для створення юридичної особи її учасники (засновники)
розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма
учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх
затвердження.

Установчим
документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький
договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство,
створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Установа
створюється на підставі індивідуального або спільного установчого акта,
складеного засновником (засновниками).

Разом з цим,
Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців” (стаття 24) передбачено, що для проведення державної
реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа
повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом
з описом вкладення) такі документи:

заповнену
реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

примірник
оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або
уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках,
передбачених законом;

два
примірники установчих документів;

документ, що
засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації
юридичної особи.

З метою врегулювання питання
стосовно створення юридичних осіб з використанням майна осіб, які мають
заборгованість перед бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами,
фізичними та юридичними особами пропонується внести зміни до Цивільного кодексу
України та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців”.

Проектом пропонується доповнити статтю 87 Цивільного кодексу України
новою частиною п’ятою та частину 1 статті 24 Закону України “Про державну
реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців” новим абзацом шостим та
передбачити заборону створення юридичних осіб з використанням майна осіб, які
мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами,
фізичними та юридичними особами.

З прийняттям законопроекту, для державної реєстрації юридична особа
засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подавати
державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення)
документи, визначені частиною першою статті 24 Закону України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, а також документи, які
підтверджують відсутність у засновників юридичної особи заборгованості перед
бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами, фізичними та юридичними
особами.

 

5.
Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Відповідно до статті 93
Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній раді Україні
належить, зокрема, Кабінету Міністрів України. Водночас, виключно Законом
регулюються найбільш значущі, найважливіші суспільні відносини шляхом
встановлення загальнообов’язкових правил (норм).

6. Очікувані результати прийняття
акта

Основним очікуваним результатом
прийняття законопроекту є удосконалення механізму створення нових юридичних
осіб, з використанням майна підприємств, які мають заборгованість перед
бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами, фізичними та юридичними
особами та забезпечення прав застрахованих осіб на пенсійне страхування.

 

 

витрати

вигода

Держава

немає

надходження коштів за
рахунок сплати заборгованості суб’єктами господарювання, здійснення адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Населення

немає

реалізація права на пенсійне
забезпечення, що пов’язується із сплатою страхових внесків

Суб’єкти
господарювання

немає

покращення платіжної
дисципліни платників податків та страхових внесків

Негативні
фактори прийняття акта відсутні.

 

7.
Обґрунтування строку чинності
регуляторного акта

Регуляторний акт діятиме з дня
його опублікування.

Відповідно до статті 94
Конституції України Закон набирає чинності через десять днів з дня його
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше
дня його опублікування.

 

8.    
Визначення показників результативності
регуляторного акта

1) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта – кількість боржників, зокрема до Пенсійного фонду
станом на 01.03.2007 складає 96 589 осіб;

2) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – відсутні;

3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта – високий.

 

9. Визначення заходів, за
допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного
акта

Базове
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання
чинності шляхом аналізу виключно статистичних даних, зокрема:

використання звітних даних по погашенню заборгованості;

за
результатами перевірок за повнотою та своєчасністю сплати страхових внесків.

 

Повторне
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після
набрання законопроектом чинності шляхом аналізу в порівнянні з базовим
відстеженням.

Відстеження
результативності буде здійснено по показникам результативності спільно юридичним
управлінням Пенсійного фонду України та департаментом надходження доходів.

 

Контроль за
виконанням вимог регуляторного акта покладено на заступника Голови правління
О.С. Коренєва.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено юридичним управлінням
Пенсійного фонду України. 

 

 

Голова правління                                              
Б.О. Зайчук

 

background Layer 1