Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ   РЕГУЛЯТОРНОГО   ВПЛИВУ

 

Проект Закону
України “Про проведення експерименту з впровадження автоматизованої системи
Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”
розроблено Пенсійним фондом України.

 

1. Визначення та аналіз проблеми,
яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Прийняття
законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та “Про
недержавне пенсійне забезпечення”, дозволило реформувати систему пенсійного
забезпечення – на сьогоднішній день функціонує солідарна система
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та система недержавного
пенсійного забезпечення.

Повне,
впровадження багаторівневої пенсійної системи передбачає запровадження
накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,
що потребує відпрацювання взаємодії
проведення
експерименту з впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування дозволить залучити
кошти для проведення експерименту та повнофункціонально відпрацювати взаємодію
Пенсійного фонду України як адміністратора Накопичувального фонду з іншими
інституціональними суб’єктами накопичувальної системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування.

Для
відпрацювання вищезазначених механізмів, зокрема, автоматизованої системи
Накопичувального фонду, пропонується проведення у 2007 році у Сокальському та
Жидачівському районах Львівської області експерименту з впровадження
автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування.

        

2.
Визначення цілей державного регулювання

Проект розроблено на виконання
підпункту 2 пункту 20 протоколу засідання Урядового комітету України з питань
гуманітарної і соціальної політики від 08.12.2006 № 7 щодо розроблення
законопроекту про проведення експерименту з перерахування коштів на
індивідуальні рахунки в Накопичувальному фонді із залученням реальних коштів
застрахованих осіб та з метою здійснення заходів щодо створення
інформаційно-технічних інструментів для запровадження другого рівня пенсійної
системи.

 

3.
Альтернативні способи досягнення цілей

Пропонований
спосіб досягнення цілей державного регулювання немає  альтернатив.

Відповідно до статті 103
Конституції України Кабінет Міністрів України має право законодавчої
ініціативи  у  Верховній 
Раді України та відповідно до статті
6.2.1 Регламенту Верховної Ради України
воно здійснюється у формі,
встановленій Конституцією України.

 

4. Описання
механізму і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття
регуляторного акта

Передбачається,
що для цілей проведення експеременту роботодавці, а саме підприємства, установи
і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від
форми власності, виду діяльності та господарювання, об’єднання громадян,
профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та
інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій,
об’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і
самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи –
суб’єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий
спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які
використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або
на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового
характеру, колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи
та фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб
оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент),
представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому
числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України, які мають
окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами,
сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
за застрахованих осіб на спеціально відкриті в установах уповноваженого банку
рахунки органів Пенсійного фонду України, в порядку і на умовах, визначених
законодавством про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Законопроектом
передбачається, що кошти, залучені до проведення експерименту підлягають
поверненню не пізніше 31 грудня 2007 року на рахунки органів Пенсійного фонду
України відкриті для обліку коштів, що надходять від сплати страхових внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Порядок
проведення експерименту з впровадження автоматизованої системи Накопичувального
фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, уповноважений
банк, компанія з управління активами визначається Кабінетом Міністрів України.

 

5.
Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Відповідно до статті 103 Конституції
України Кабінет Міністрів України має право законодавчої ініціативи  у 
Верховній  Раді України та відповідно до статті 6.2.1 Регламенту
Верховної Ради України
воно здійснюється у формі, встановленій Конституцією України.

Порядок
формування використання коштів системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування визначається законами України (ст. 5, 73 Закону України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

 

6. Очікувані результати
прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить
відпрацювати взаємодію Пенсійного фонду України як адміністратора
Накопичувального фонду з іншими інституціональними суб’єктами накопичувальної
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, поліпшити
пенсійне забезпечення майбутніх поколінь пенсіонерів.

 

Негативні
фактори прийняття акта відсутні.

 

 

Витрати

вигода

Держава

Немає

відпрацювання
механізмів для запровадження обов’язкової накопичувальної системи

Населення

Немає

запровадження
обов’язкової накопичувальної системи сприятиме покращенню пенсійного
забезпечення осіб, які братимуть участь у ній

Суб’єкти
господарювання

Немає

немає

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт діятиме з моменту
його прийняття, але не раніше дня опублікування, відповідно Конституції України.

 

8.    
Визначення показників
результативності регуляторного акта

1)
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів,
пов’язаних з дією акта – відсутні;

2)
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта – 1177 осіб;

3)
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не змінюється;

4)
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з
основних положень акта – високий.

Проведення експерименту з впровадження
автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування дозволить із залученням коштів для проведення
експерименту повнофункціонально відпрацювати взаємодію Пенсійного фонду України
як адміністратора Накопичувального фонду з іншими інституціональними суб’єктами
накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, поліпшити пенсійне забезпечення майбутніх поколінь пенсіонерів.

 

9.
Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта

Базове відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності шляхом
аналізу виключно статистичних даних. Строк виконання заходів – 30 робочих днів.

Повторне
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після
набрання чинності шляхом аналізу в порівнянні з базовим відстеженням. Строк
виконання заходів з повторного відстеження – 30 робочих днів.

Відстеження
результативності буде здійснено по показникам результативності юридичним
управлінням Пенсійного фонду України.

Контроль
за виконанням вимог регуляторного акта покладено на першого заступника Голови
правління В.О. Кравчука.

 Аналіз регуляторного впливу підготовлено
юридичним управлінням Пенсійного фонду України.

 

 

 

Голова правління                                                                            Б.О.
Зайчук

 

 

background Layer 1