Пропустити навігацію

Звіт ПФУ про базове відстеження результативності постанови правління ПФУ від 03.12.2013 року № 25-1 “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління ПФУ від 27.09.2010 року № 21-1”

Звіт Пенсійного фонду
України

про базове відстеження результативності

постанови правління Пенсійного
фонду України

від 03 грудня 2013 року № 25-1 “Про
визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду
України  від  27 вересня 2010 року № 21-1”

 

 

 

 

1.    
Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління
Пенсійного фонду України від 03 грудня 2013 року № 25-1 “Про визнання такою, що
втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України  від 27 вересня 2010 року № 21-1”, зареєстрована в Мін’юсті 18 грудня 2013 року за № 2140/24672 (далі – Постанова).

 

 

2.    
Виконавець
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (юридичне
управління).

 

 

3.  Цілі прийняття акту

 

Постанову розроблено Пенсійним фондом України з метою приведення відомчих
актів Фонду у відповідність до актів вищої юридичної сили. 

Із прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” та Указу Президента України “Про Міністерство
доходів і зборів України” питання щодо
адміністрування єдиного внеску віднесено до компетенції Міністерства доходів і
зборів України, у зв’язку з чим регуляторним
актом визнано такою,
що втратила чинність, постанову правління
Пенсійного фонду України від 27 вересня
2010 року № 21-1 “Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх
платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
або повернення помилково сплачених коштів”,
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за №
955/18250.

 

 

4.     Строк виконання заходів з
відстеження

 

Грудень 2013 року.

 

 

5.    
Тип відстеження – базове.

 

 

6.     Методи одержання
результатів відстеження

 

Для
одержання результатів базового відстеження застосовувався статистичний метод.

 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи отримання даних

 

Відстеження результативності Постанови здійснено із застосуванням
статистичного аналізу.

 

8.  Кількісні та
якісні значення показників результативності акта

 

Постановою приведено Порядок зарахування в
рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів,
затвердженого постановою
правління Пенсійного фонду України від
27 вересня 2010 року № 21-1
, у відповідність до чинного
законодавства, зокрема у відповідність до норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”
та Указу Президента України “Про Міністерство доходів і зборів України”.

 

 

9. Оцінка
результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених
цілей

 

Внаслідок прийняття Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду
України приведено у відповідність до норм чинного законодавства.

 

В. о. Голови правління                                                                       В. О.  Кравчук

 

“___” __________ 2013 року

 

background Layer 1