Пропустити навігацію

Звіт ПФУ про базове відстеження результативності постанови правління ПФУ від 03.12.2013 року № 25-2 “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління ПФУ від 08.10.2010 року № 22-2”

Звіт Пенсійного фонду
України

про базове відстеження результативності

постанови правління Пенсійного
фонду України

від 03 грудня 2013 року № 25-2 “Про
визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду
України  від  08 жовтня 2010 року № 22-2

 

 

1.    
Вид та назва регуляторного
акта

 

Постанова правління Пенсійного
фонду України від 03 грудня 2013 року № 25-2 “Про визнання такою, що втратила
чинність, постанови правління Пенсійного фонду України  від 08 жовтня 2010 року № 22-2”, зареєстрована в Мін’юсті 18 грудня 2013 року за № 2141/24673 (далі – Постанова).

 

 

2.    
Виконавець заходів з
відстеження

 

Пенсійний фонд України (юридичне управління).

 

3.  Цілі прийняття акту

 

Постанову
розроблено Пенсійним фондом України з метою приведення відомчих актів Фонду у
відповідність до актів вищої юридичної сили.

Із
прийняттям Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи” та
Указу Президента України “Про Міністерство доходів і зборів України”
питання щодо адміністрування єдиного внеску віднесено до компетенції
Міністерства доходів і зборів України, у зв’язку з чим регуляторним актом визнано такою, що втратила чинність, постанову
правління Пенсійного фонду України від
08 жовтня  2010 року № 22-2 “Про порядок
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року  за № 1014/18309.

Крім цього передбачено, що облік
застрахованих осіб, звіти щодо сум нарахованих внесків та сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за періоди до 01
січня 2011 року буде вестись відповідно до постанови правління Пенсійного фонду
України від 10 червня 2004 року № 7-6 “Про затвердження Порядку формування та
подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що
використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2004 року за № 1000/9599, та постанови правління Пенсійного
фонду України від 05 листопада 2009 року № 26-1 “Про порядок
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24
листопада 2009 року
за № 1136/17152, та відомості про застрахованих осіб та звіти
щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування органам Пенсійного фонду України за період до 01 січня 2011 року
подаються лише за результатами перевірки, здійсненої за заявою платника.

 

4.     Строк виконання заходів з
відстеження

 

Грудень 2013 року.

 

5.    
Тип відстеження – базове.

 

 

6.     Методи одержання
результатів відстеження

 

Для
одержання результатів базового відстеження застосовувався статистичний метод.

 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи отримання даних

 

Відстеження результативності Постанови здійснено із застосуванням
статистичного аналізу.

 

8.  Кількісні та
якісні значення показників результативності акта

 

Постановою приведено Порядок формування та
подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
затверджений постановою правління
Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року
№ 22-2, у відповідність до чинного законодавства, зокрема у відповідність до
норм Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи” та Указу Президента України
“Про Міністерство доходів і зборів України”.

 

 

9. Оцінка результатів реалізації
регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Внаслідок прийняття Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду
України приведено у відповідність до норм чинного законодавства.

 

В. о. Голови
правління                                                                       В. О.  Кравчук

 

“___”
__________ 2013 року

 

background Layer 1