Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про базове відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 № 19-1

Звіт Пенсійного фонду України

про базове відстеження результативності

постанови правління Пенсійного фонду України

від
21.10.2013 № 192 Про внесення змін до постанови
правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 №
33-1

 

1.    
Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного
фонду України від 21.10.2013 № 19-2 “Про внесення змін до постанови правління
Пенсійного фонду України від 31.10.2011 № 33-1” (далі – Постанова).

 

2.    
Виконавець
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (департамент
надходження доходів)

 

3. Цілі
прийняття акта

 

Пенсійним фондом України
розроблено Постанову у зв’язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 №
406-
VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи” (далі
– Закон № 406-
VII), згідно якого функції з адміністрування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передано від Пенсійного
фонду України Міністерству доходів і зборів України.

Основною метою Постанови є приведення нормативно-правових актів
Пенсійного фонду України у відповідність із Законом
№ 406-VII.

Постановою вилучено положення Порядку заповнення та подання державному реєстраторові форм повідомлень
про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення
позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням,
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 року
 № 33-1, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.11.2011 року за № 1335/20073,
в частині
включення до зазначених повідомлень, які направляються органами Пенсійного
фонду України державному реєстратору, інформації про проведення перевірок
органами Пенсійного фонду нарахування та сплати єдиного внеску, а також
наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску.

 

4.   
Строк виконання заходів з
відстеження

 

грудень 2013 року

 

5.   
Тип відстеження – базове

 

6.   
Методи одержання
результатів відстеження

 

Для
одержання результатів базового відстеження застосовувалися якісні показники.

 

7. Дані та припущення, на основі
яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

 

Результативність
відстеження здійснюється статистичним методом шляхом аналізу результативності
показників щодо суб’єктів господарювання, які прийняли рішення про припинення
діяльності про що органи Пенсійного фонду України повідомляються державним реєстратором.

 

8.  Кількісні та якісні значення показників
результативності акта

 

Прийняття
Постанови надало можливість реалізувати положення Закону № 406-VII. Органи
Пенсійного фонду України не здійснюють перевірок платників в частині
нарахування та сплати єдиного внеску, а отже і не надають таку інформацію
державному реєстратору.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

З прийняттям Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 

 

 В. о. Голови правління                                                       
         В. О. Кравчук

 

background Layer 1