Пропустити навігацію

ЗАХОДИ Пенсійного фонду України щодо реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Пенсійного фонду України

   20.01.2015   № _4_ 

 

 

ЗАХОДИ

Пенсійного
фонду України щодо реалізації у 2015 році Стратегії державної політики

сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні

 

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

Проведення консультацій з громадськістю, інших
публічних заходів

 

1.

Публічне представлення звіту про
виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2014 рік

 

квітень

Заступники
Голови правління

Дяченко
С.В.

2.

Проведення зустрічей з громадськістю в
трудових колективах, за місцем проживання, виїзних прийомів громадян тощо

згідно
із затвердженими графіками

Начальники
головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

3.

Проведення Днів відкритих дверей

протягом
року

Начальники
головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

4.

Проведення публічного громадського
обговорення проекту річного плану щодо 
реалізації Пенсійним фондом України Стратегії державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 рік

IV
квартал 2015 року

Заступники
Голови правління

Калинський О. О.

 

5.

Аналіз стану проведення консультацій з громадськістю,
забезпечення їх систематичного планування та виконання у повному обсязі

 

постійно

Заступники
Голови правління
Калинський О. О.

Машкін
В. Г.

Литвиненко
В. В.

Дяченко
С.В.

Ніколаєв
О. Б.

Рябцева Т. Б.

 

Взаємодія з Громадською радою при Пенсійному фонді
України

 

6.

Забезпечення функціонування Громадської
ради при Пенсійному фонді України

 

протягом
року

Заступники
Голови правління

Калинський О.О.

7.

Проведення консультації з членами
Громадської ради при Пенсійному фонді України щодо проекту Орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

IV
квартал 2015 року

Заступники
Голови правління

Калинський О. О.

 

 

Взаємодія з громадськими організаціями,

представниками засобів масової інформації, іншими
групами громадськості

 

8.

Проведення моніторингу реалізації Стратегії
державної політики сприяння розвитку громадського суспільства в Україні Пенсійним
фондом України із залученням інститутів громадянського суспільства

 

IV
квартал 2015 року

Заступники
Голови правління
Калинський О. О.

Машкін
В. Г.

Литвиненко
В. В.

Дяченко
С.В.

Ніколаєв
О. Б.

Рябцева Т. Б.

 

9.

Підготовка звіту щодо реалізації Стратегії
державної політики сприяння розвитку громадського суспільства в Україні
Пенсійним фондом України, забезпечення його публічного громадського
обговорення

IV
квартал 2015 року

Заступники
Голови правління
Калинський О. О.

Машкін
В. Г.

Литвиненко
В. В.

Дяченко
С.В.

Ніколаєв
О. Б.

Рябцева Т. Б.

10.

Проведення на центральному та
регіональному рівні засідання «круглого столу», зборів, зустрічей з
громадськістю, конференцій, форумів та інших публічних заходів за участі
інститутів громадянського суспільства з питань, що належать до компетенції
Пенсійного фонду України

щокварталу

Заступники
Голови правління

Начальники
головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

11.

Забезпечення співпраці з ветеранськими
організаціями

протягом
року

Заступники
Голови правління

Начальники
головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

Керівники
структурних підрозділів

 

12.

Забезпечення завчасного оприлюднення проектів
законів України, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
відомчих нормативно-правових актів Пенсійного фонду України, розгляд та
узагальнення пропозицій, що надходять до них

у
міру потреби

Заступники
Голови правління
Начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті
Києві

Калинський О. О.

Рябцева Т. Б.

Машкін
В. Г.

Литвиненко
В. В.

Дяченко
С.В.

Ніколаєв
О. Б.

 

13.

Надання публічної інформації за запитами,
що надходять від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян, оприлюднення
в установленому порядку звітів щодо надходження таких запитів

 

постійно

Заступники
Голови правління
Начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті
Києві

Калинський О. О.

Машкін
В. Г.

Литвиненко
В. В.

Дяченко
С.В.

Ніколаєв
О. Б.

Рябцева Т. Б.

 

14.

Продовження інформаційної кампанії
стосовно поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування
переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя

протягом
року

Заступники
Голови правління
В’юнник А. Г.

Калинський О. О.

Шадловська Н. П.

Рябцева Т. Б.

 

 

15.

Здійснення заходів щодо підвищення
кваліфікації працівників органів Пенсійного фонду України з питань взаємодії
з інститутами громадянського суспільства

протягом
року

 

Заступники
Голови правління

Керівники
структурних підрозділів

Начальники
головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

 

Вивчення громадської думки

 

16.

Проведення опитування громадської думки
щодо діяльності органів Пенсійного фонду України

І
півріччя
ІІ півріччя

Заступники
Голови правління
Начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті
Києві

Калинський О. О.

 

17.

Аналіз практики проведення громадської
експертизи діяльності органів Пенсійного фонду України, стану додержання
вимог щодо сприяння проведенню таких експертиз інститутами громадянського
суспільства

грудень
2015 року

Заступники
Голови правління
Начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті
Києві

Калинський О. О.

Шадловська Н. П.

Рябцева Т. Б.

 

18.

Проведення семінарів з актуальних питань
пенсійного законодавства, у тому числі із залученням інститутів
громадянського суспільства

протягом
року

Заступники
Голови правління

Начальники
головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

Керівники
структурних підрозділів

 

19.

Запрошення до виступів на сторінках
газети “Пенсійний кур‘єр” та журналу “Вісник Пенсійного фонду України”
представників громадських організацій

протягом
року

Заступники
Голови правління

Калинський О. О.

Редактори
газети “Пенсійний кур’єр” та журналу “Вісник Пенсійного фонду України”

 

 

background Layer 1