Пропустити навігацію

Чи нараховується єдиний внесок на суми компенсації за невикористану відпустку?

Базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та
організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством,
відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону є сума нарахованої
заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній
формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску визначений Інструкцією про
порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду
України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України
27.10.2010 за № 994/18289.

Згідно з підпунктом 4.3.5 зазначеної Інструкції, визначення видів виплат,
що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією
зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету
статистики України  від 13.01.2004 № 5,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за  № 114/8713.

Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1170.

Згідно
з підпунктом 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної
плати
, суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних
(основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які
мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством, входять до фонду оплати
праці у складі фонду
додаткової заробітної плати
. Таким чином, зазначені виплати є базою для
нарахування та утримання єдиного внеску.

Водночас,
згідно з частиною другою статті 7 Закону, для осіб, які працюють у сільському
господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги)
за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів,
художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців,
письменників, кінематографістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату
(дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує
календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом
ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість
місяців, за які вона нарахована.

Зазначений
порядок нарахування єдиного внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час. 

Суми
грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових)
відпусток є платою за невідпрацьований час (пункт 2.2.12 Інструкції від
13.01.2004 р. 5), отже, на зазначені
суми компенсацій, які виплачуються звільненим особам, єдиний внесок не
нараховується.

background Layer 1