Пропустити навігацію

Як необхідно відображати у звітності до Пенсійного фонду суми індексації, нарахованої працівнику у січні 2012 року за період з 2010 по 2011 роки?

Відповідно
до  частини другої статті 9 Закону,
обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших
документів, за якими провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують
нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону
нараховується єдиний внесок. 

Порядок
нарахування та сплати єдиного внеску визначений статтею 9 зазначеного Закону та
Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка затверджена постановою
правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрована у Міністерстві
юстиції України 27.10.2010 за          
994/18289. 

Згідно з підпунктом 4.3.3 пункту 4.3 розділу
ІУ Інструкції, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній
період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням
помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, у якому були
здійснені нарахування.

Платники–роботодавці
подають до органів Пенсійного фонду України звіт, форми та строки подання якого
визначені Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, який затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від
08.10.2010 № 22-2 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за
№ 1014/18309 (далі – Порядок).

Враховуючи
зазначене та відповідно до бухгалтерських документів про нараховану заробітну
плату, у разі нарахування (зменшення) заробітної плати за попередні періоди у
поточному місяці, суми коригувань відображаються у фонді оплати праці місяця, в
якому проведено їх нарахування (зменшення) (відповідні графи таблиць 1 та 6
додатку 4 до Порядку), тобто у даному випадку у звіті за поточний місяць.
Реквізит 10 «тип нарахувань» у Таблиці 6 додатка 4 не заповнюється.

background Layer 1