Пропустити навігацію

Участь членів фермерських та особистих селянських господарств у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

У зв’язку з набранням чинності Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, страховий стаж, необхідний для встановлення мінімальної пенсії за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшено до 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, мають змогу набути необхідний страховий стаж шляхом добровільної сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

Так, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства є платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та на пенсійне страхування.

 

Зазначені особи подають до органу Пенсійного фонду за місцем проживання:

 

заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, в якій зазначають, у якому виді загальнообов’язкового державного соціального страхування вони бажають брати участь;

 

документ, що підтверджує їх членство у такому господарстві;

 

копії таких документів:

 

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі наявності);

 

трудової книжки (у разі наявності);

 

документа, що посвідчує особу.

 

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей органом Пенсійного фонду України в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

 

Орган Пенсійного фонду відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:

 

підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню з того ж виду страхування, який нею обрано для добровільної участі;

 

подала неповні або недостовірні відомості;

 

раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;

 

бажає укласти договір на строк менше одного року.

 

В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.

 

Для членів фермерського господарства, особистого селянського господарства, які виявили бажання брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, залежно від обраного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування, розмір єдиного внеску становить:

 

у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні – 33,2 відсотка;

 

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття – 1,5 відсотка;

 

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, – 1,9 відсотка;

 

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, – 1,51 відсотка від суми, що визначається таким платником самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом.

 

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Так, у 2012 році максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить:

 

з 01.01.2012 – 18241,00 грн.;

 

з 01.04.2012 – 18598,00 грн.;

 

з 01.07.2012 – 18734,00 грн.;

 

з 01.10.2012 – 19006,00 грн.;

 

з 01.12.2012 – 19278,00 грн.

 

При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу. Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця. Розмір мінімальної заробітної плати, згідно зі статтею 13 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, у 2012 році становить:

 

з 01.01.2012 року – 1073,00 грн.:

 

з 01.04.2012 року – 1094,00 грн.;

 

з 01.07.2012 року – 1102,00 грн.;

 

з 01.10.2012 року – 1118,00 грн.;

 

з 01.12.2012 року – 1134,00 грн. 

 

Якщо зазначені особи виявили бажання брати участь у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, єдиний внесок встановлюється у розмірі 38,11 відсотка.

 

Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.

 

Особи, які уклали договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, сплачують єдиний внесок в розмірі, установленому в договорі, за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується.

 

У разі дострокового розірвання договору про добровільну участь, сплачені суми єдиного внеску поверненню не підлягають.

 

background Layer 1