Пропустити навігацію

Визначення розмірів пенсій по інвалідності та по втраті годувальника

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1210 (далі – Порядок).

Згідно із Порядком, заробітна плата для обчислення пенсій враховується за будь-які 12 місяців підряд такої роботи.

У разі коли особа пропрацювала у зоні відчуження:

– з дня аварії не менш як 12 місяців підряд, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні;

– на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менш як 12 місяців у період з 26 квітня 1986 р. до 1 серпня 1987 р., за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зоні відчуження. Якщо така особа виводилася із зони Чорнобильської АЕС за медичними показниками у зв’язку з переопроміненням, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС;

– менш як 12 місяців підряд, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці підряд у зоні відчуження;

– менше календарного місяця у 1986-1990 роках, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу у зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження. У такому разі заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4. Якщо дні роботи припали на вихідні і святкові дні, розрахунок заробітної плати проводиться у такому ж порядку, як і за роботу у робочі дні, а доплата за вихідні і святкові дні, нарахована за фактично відпрацьований час, з урахуванням установленої кратності додається до суми обчисленої заробітної плати;

– менше місяця та захворіла на променеву хворобу, пенсія обчислюється згідно із статтею 57 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Якщо робота проводилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи у зоні  відчуження і заробітної плати для обчислення пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менш як 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем. У разі коли кількість відпрацьованих днів у неповному календарному місяці роботи більш як 25,4, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за фактично відпрацьований час.

Пенсії призваних на військові збори військовозобов’язаних, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали у зоні відчуження в 1986-1990 роках, призначаються виходячи із заробітної плати, яку вони одержували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні відчуження, характеру виконуваної роботи, місця і тривалості робочого дня (незалежно від періоду проведення  розрахунку оплати праці за умови, якщо такий розрахунок проведено на підставі первинних документів про місце роботи і тривалість робочого дня згідно із сумарною кратністю оплати праці, встановленою у відповідні періоди за зонами небезпеки: у III зоні – 5, II – 4, I – 3). При цьому в усіх випадках заробітна плата для розрахунку пенсії не повинна бути нижчою від фактично одержаної суми у зазначений період.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС визначаються за формулою:

                             Кв

П = Зс х Кзс  ——–

                             100%

де П – розмір пенсії;

Зс – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік;

Кзс – середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії;

Кв – розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії (Кзс), визначається за формулою:

              Ск
Кзс = —-,
                               

              К

де Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (Кз1 + Кз2 + Кз3 + + … + Кзn) за кожний місяць роботи в зоні  відчуження у 1986-1990 роках;

К – кількість місяців, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати.

Коефіцієнт заробітної плати (Кз1,  Кз2,  Кз3,  …,  Кзn) за кожний місяць роботи в зоні відчуження, який враховується під час обчислення пенсії, визначається за формулою:

           Зв
Кз = —-,
                              

         Зсм

 

де Кз – коефіцієнт заробітної плати;

Зв – сума заробітної плати за роботу в зоні відчуження за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, за період 1986-1990 років;

Зсм – показник середньомісячної заробітної плати робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян”, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної  плати, за період 1986-1990 років.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається:

для пенсій по інвалідності – як відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи;

для пенсій по втраті годувальника – як співвідношення кількості непрацездатних членів сім’ї до кількості таких членів сім’ї з урахуванням потерпілого (у відсотках)

            Ку
Кв = —— х 100%,
                        

         Ку+1

 

де Ку – кількість непрацездатних членів сім’ї.

Під час визначення коефіцієнта заробітної плати у випадках, передбачених цим пунктом, середня заробітна плата за рік у відповідному періоді вважається середньомісячною платою робітників та службовців, зайнятих у галузях національної  економіки, відповідного року.

 

Мінімальні та максимальні розміри

Мінімальний розмір пенсії становить:

– для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

I групи інвалідності – 180 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

II групи інвалідності – 160 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

III групи інвалідності – 145 відсотків прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

I групи інвалідності – 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які тратили працездатність;

II групи інвалідності – 125 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

III групи інвалідності – 110 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ;

– для  дітей-інвалідів – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– для непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

У разі коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів – учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, I групи – 285 відсотків, II групи – 255 відсотків, III групи – 225 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.

Максимальний розмір пенсії у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень”.

background Layer 1