Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 17.07.2013 № 11-1

 

Звіт Пенсійного фонду України

про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 17.07.2013 № 11-1 «Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо нарахування та сплати єдиного внеску з сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами»

 

 

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова правління Пенсійного фонду України від 17.07.2013 №11-1 “Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо нарахування та сплати єдиного внеску з сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами” (далі-Постанова), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.08.2013 за №1288/23820.

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

Пенсійний фонд України (фінансово-економічний департамент).

 

  1. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено Пенсійним фондом України на виконання Закону України від 14.05.2013 № 231-VII “Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії”, з метою приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів Пенсійного фонду України.

Прийняття Акту забезпечує виконання вимог чинного законодавства щодо зарахування до стажу періодів перебування осіб у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Березень 2018 року.

 

  1. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 Відстеження результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Законом України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку проведенням адміністративної реформи” внесено зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, згідно яких функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі і в частині сплати єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці та отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснює центральний орган  виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Постанова правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 “Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 року за № 994/18289, до якої вносилися зміни, втратила чинність на підставі постанови Пенсійного фонду України від 21.01.2014 №1-1 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.02.2014 за № 222/24999.

Внесеними змінами до постанови правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне соціальне страхування до Пенсійного фонду України”, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 16.01.2004 за № 64/8663, перелік платників страхових внесків доповнено новою категорією, а саме особами, які перебувають у відпустці та отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 З прийняттям Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Прийняття Постанови дозволило реалізувати право застрахованих осіб на облік страхового стажу осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

 

Голова правління                                                                                                                                    О. Б. Зарудний

background Layer 1
Зателефонувати
0 800 503 753