Пропустити навігацію

Проект постанови правління Пенсійного фонду України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-7"

проект

 

 

   Правління 
Пенсійного  фонду  України

 

    П О С Т А Н О В
А

 

__________                                                м. Київ                                             № ___

 

 

Про визнання такою, що втратила чинність,
постанови правління Пенсійного фонду України від                  08 жовтня 2010 року № 22-7

 

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384,
правління Пенсійного фонду України

П О С Т А Н О В Л
Я Є:

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-7 “Про затвердження Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв платників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010 року за № 1096/18391 (далі - Постанова). 

2. Установити, що завершення
розпочатих процедур оскарження рішень про накладення штрафу, нарахування пені
та узгодження вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, здійснюється відповідно до Постанови.

 

 

3. Юридичному
управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця
постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль
за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного
фонду України Никитенко В. С.

 

 

В. о. Голови правління                                                                         
В. О. Кравчук

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до проекту постанови правління Пенсійного фонду України
 
Про визнання такою, що втратила чинність,
постанови правління

Пенсійного фонду України
від 08 жовтня 2010 року №
22-7

 

 

1. Обґрунтування необхідності
прийняття акта

Проект акта розроблено Пенсійним
фондом України у зв’язку із необхідністю приведення постанов
и правління Пенсійного
фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-7 “Про затвердження Порядку розгляду
органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу,
нарахування пені та заяв платників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки
зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зареєстровану в Міністерстві юстиції
України
12 листопада 2010 року за № 1096/18391, у
відповідність до норм чинного законодавства.

 

2. Мета і шляхи її
досягнення

11 серпня
2013 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” та 18 березня 2013 року Президентом України
підписано Указ № 141 “Про Міністерство доходів і зборів України”
згідно із якими питання щодо адміністрування єдиного внеску віднесено до
компетенції Міністерства доходів і зборів України. 

У зв’язку з цим, пропонується
постанову правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-7
“Про затвердження Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на
рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв платників при
узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010
року                         за №
1096/18391, визнати такою, що втратила чинність.

При цьому, враховуючи пункт 3 розділу ІІ “Прикінцеві положення”
Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”,
пропонується передбачити, що завершення розпочатих процедур оскарження рішень
про накладення штрафу, нарахування пені та узгодження вимог про сплату недоїмки
зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
здійснюється відповідно до
зазначеної постанови.

 

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових
актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:

Закон України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної
реформи”;

Указ Президента України від 18 березня 2013 року № 141 “Про Міністерство
доходів і зборів України”;

постанова правління Пенсійного
фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-7 “Про затвердження Порядку розгляду
органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу,
нарахування пені та заяв платників при узгодженні ними вимоги про сплату
недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зареєстрована в Міністерстві юстиції
України
12 листопада 2010 року за № 1096/18391.

 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Зазначений проект акта не
потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів.

 

5. Позиція
заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з
Міністерством соціальної політики, Держпідприємництвом.

 

6.
Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання
розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6¹.
Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень
дискримінаційного характеру.

 

7.
Запобігання корупції

Проект
постанови правління Пенсійного фонду України не містить правил і процедур, що
можуть містити ризики виникнення корупційних правопорушень.

 

8.
Громадське обговорення

Проект
акта розміщено в мережі Інтернет на web-сторінці: www.pfu.gov.ua
.

 

9. Позиція
соціальних партнерів

Проект акта потребує
погодження із сторонами соціального діалогу.

 

10. Оцінка
регуляторного впливу

Проект постанови правління Фонду є
регуляторним актом.

 

11. Прогноз
результатів

Основним очікуваним результатом
прийняття акта є приведення постанови правління Пенсійного фонду України від 08
жовтня 2010 року № 22-7 “Про затвердження Порядку розгляду органами Пенсійного
фонду України скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв
платників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010
року за № 1096/18391, у відповідність до норм чинного
законодавства
.

 

 

В. о. Голови
правління

Пенсійного
фонду України                                                  
    В. Кравчук

 

“____” __________ 2013 р.

 

background Layer 1