Пропустити навігацію

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови
правління Пенсійного фонду України

 “Про затвердження Положення про Реєстр
застрахованих осіб

Держаного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

1.         
Обґрунтування
необхідності прийняття акта

Проект постанови
правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Положення про Реєстр
застрахованих осіб Держаного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування”
розроблено Пенсійним фондом України відповідно до розділу V Закону України
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
з метою реалізації положень щодо ведення Реєстру застрахованих осіб Держаного реєстру
загальнообов’язкового державного
соціального страхування
(далі – Реєстр застрахованих осіб).

 

2.         
Мета
прийняття акта і шляхи її досягнення

Проект
акта визначає процедуру формування Реєстру застрахованих осіб, з метою забезпечення ведення єдиного обліку
застрахованих осіб у системі
загальнообовязкового державного
соціального страхування та їх ідентифікації, накопичення, зберігання та
автоматизованої обробки інформації про сплату платниками
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  та про набуття
застрахованими особами права на отримання страхових виплат
.

 

3.         
Правові аспекти

Підставою для розроблення проекту
постанови є Закон України “Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (із змінами внесеними
Законом України  Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи
  від 04 липня 2013 року № 406-
VII). 

      

4.         
Фінансово – економічне обґрунтування

Реалізація запропонованої редакції постанови не потребує додаткових
матеріальних та інших витрат з бюджету.

 

5.         
Позиція заінтересованих органів

Проект
акта потребує погодження з Міністерством доходів і зборів України,
Міністерством соціальної політики України, фондами загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

 

6.         
Регіональний аспект

 Проект акта не стосується питання розвитку
адміністративно-територіальних одиниць і не впливає на регіональний розвиток.

 

6¹.
Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень
дискримінаційного характеру.

 

7.         
Запобігання корупції

Акт не містить правил і
процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8.         
Громадське обговорення

Проект  акта  
офіційно   оприлюднено 
в  мережі Інтернет на  веб-сайті
Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua з метою
отримання до нього зауважень та пропозицій.

 

9.         
Позиція соціальних партнерів

Позиція соціальних партнерів буде
з’ясована під час погодження з ними
проекту акта.

 

10.      Оцінка регуляторного
впливу

Проект акта відноситься до
регуляторних актів.

 

11.      Прогноз результатів

Прийняття
акта дозволить створити механізм реалізації та забезпечити виконання положень
Закону України “Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
щодо ведення Реєстру застрахованих осіб.

 

 

 

В. о. Голови  правління                                                                                В. Кравчук

 

______._______ 2013 р.

 

background Layer 1