Пропустити навігацію

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

ПОРІВНЯЛЬНА
ТАБЛИЦЯ

до
проекту Закону України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

 

Зміст положення (норми)

чинного законодавства

Зміст положення (норми)

запропонованого проекту акта

Цивільний кодекс України

 

Стаття 87. Створення юридичної особи

1. Для створення юридичної
особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які
викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо
законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

2. Установчим документом
товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між
учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією
особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

3. Установа створюється на
підставі індивідуального або спільного установчого акта, складеного
засновником (засновниками). Установчий акт може міститися також і в заповіті.
До створення установи установчий акт, складений однією або кількома особами,
може бути скасований засновником (засновниками).

4. Юридична особа вважається
створеною з дня її державної реєстрації.

 

Стаття 87. Створення
юридичної особи

1. Для створення юридичної
особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які
викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо
законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

2. Установчим документом
товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між
учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією
особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

3. Установа створюється на
підставі індивідуального або спільного установчого акта, складеного
засновником (засновниками). Установчий акт може міститися також і в заповіті.
До створення установи установчий акт, складений однією або кількома особами,
може бути скасований засновником (засновниками).

4. Юридична особа вважається
створеною з дня її державної реєстрації.

5.
Створення юридичних осіб з використанням майна осіб, які мають заборгованість
перед бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами, фізичними та
юридичними особами, забороняється.

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців”

 

Стаття 24. Документи, що подаються
для проведення державної реєстрації юридичної особи

1. Для проведення державної
реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа
повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) такі документи:

заповнену реєстраційну
картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

примірник оригіналу або
нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними
органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

два примірники установчих
документів;

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення
державної реєстрації юридичної особи.

 

Стаття 24. Документи, що подаються
для проведення державної реєстрації юридичної особи

1. Для проведення державної
реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа
повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) такі документи:

заповнену реєстраційну
картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення
засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у
випадках, передбачених законом;

два примірники установчих
документів;

документ, що засвідчує
внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної
особи;

документи, які підтверджують
відсутність у засновників юридичної особи заборгованості перед бюджетами всіх
рівнів, державними цільовими фондами, фізичними та юридичними особами.

 

 

Голова правління                                                                                                                                               Б.О. Зайчук

 

background Layer 1